News and Events

Watch and Chill at MAIIAM

MAIIAM Contemporary Art Museum welcomes you to come and see the film-screening exhibition Watch and Chill: Streaming Art to Your Homes.

MAIIAMWATCHANDCHILL

Outdoor cinema for moving image artworks at MAIIAM Contemporary Art Museum
10 December 2021 – 3 January 2022 | Start from 6.30 PM

*Drinks are allowed in the screening area.
*English subtitles are provided.

Artist: CAMP, Cao Fei, Cha Jaemin, Chai Siris, Cici Wu, Cocoy Lumbao, Jiang Zhi, Kawita Vatanajyankur, Kim Heecheon, Koo Donghee, Mark Salvatus, Oh Min, Saroot Supasuthivech, Shireen Seno, Tada Hengsapkul, Wang Gongxin, Wantanee Siripattananuntakul and Yuan Goang-ming

วอทช์แอนด์ชิล: สตรีมศิลปะถึงทุกบ้าน
โรงภาพยนตร์กลางแจ้งสำหรับงานศิลปะภาพเคลื่อนไหว ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม
10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 – 3 มกราคม พ.ศ. 2565 เริ่มเวลา 18.30 น. 

มีบริการจำหน่ายเครื่องดื่มระหว่างรับชม
มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 

กวิตา วัฒนะชยังกูร, คิม ฮีชอน, แคมป์, โคคอย ลัมเบา, เจียง จือ, ชัย ศิริ, ชา จีรยาง, ชา แจมิน, ชีรีน เซโน, เชา เฟย, ซีซี อู, ธาดา เฮงทรัพย์กูล, มาร์ค ซัลวาตัส, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, สะรุจ ศุภสุทธิเวช, หยวน กวง-หมิง, หวาง กงซิน และ โอ มิน

MAIIAM Contemporary Art Museum welcomes you to come and see the film-screening exhibition Watch and Chill: Streaming Art to Your Homes, a collection of works from four prestigious museums across Asia, curated in collaboration with the National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea, in Seoul, the Contemporary Art and Design Museum in Manila, and the M+ West Kowloon Cultural District in Hong Kong. This alliance between numerous museums serves as an experiment, offering a new method of experiencing art exhibitions from the comfort of your home, made possible in this digital day and age where everything exists in a virtual online world. Meanwhile, this program also offers an alternative avenue for audiences to come spend time together within an art space. A total of 23 films will be screened on a rotation in an outdoor theater, specially constructed for this exhibition.

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยมขอเชิญท่านเข้าชมผลงานศิลปะภาพเคลื่อนไหวในโครงการ วอทช์แอนด์ชิล: สตรีมศิลปะถึงทุกบ้าน ที่คัดสรรจากสี่พิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชีย พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี โซล, เอ็มพลัส ฮ่องกง, พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยและงานออกแบบ มะนิลา และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่  การทำงานร่วมกันระหว่างพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะทดลอง นำเสนอวิธีการใหม่ในการทำให้งานศิลปะนั้นเข้าถึงได้จาก “ที่บ้าน” ในยุคสมัยแห่งดิจิทัลที่ทุกอย่างล้วนอยู่บนโลกออนไลน์แบบเสมือนจริง ในขณะเดียวโครงการนี้ได้สร้างทางเลือกที่ผู้ชมจะสามารถใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่ศิลปะได้ ผลงานกว่า 23 ชิ้นจะถูกจัดฉายหมุนเวียนในโรงหนังกลางแจ้งที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับโครงการนี้ 

Each piece has been selected based on 4 sub-topics: “Things in My Living Room” presents items from the home and scenes of their placement, arrangement, and circulation. Looking beyond the relationships among objects, the artists broaden their sense to encompass relationships between object and people and between objects and society. “By the Other Being” reflects on the physical and mental aspects of the home as a safe haven, being influenced by the interventions and intrusions of other beings. It shows those who share our time and space of the everyday-such as partners, animals, plants, robots, guests, and intruders-as it weaves a fictional narrative around them. “Community of Houses” proposes alternative forms of living together that differ from the traditional communities of neighbors. Presented here are the changes in environment experienced by communities of various regions, generations, and typologies, along with the different forms of living that emerge as they adapt in their own ways. “Meta-Home” focuses on “homes beyond homes,” i.e., the hyper-connectivity of our domestic spaces. It reveals varied forms of metaphysical imagination, including homes connected with the visual world as well as mental and spiritual connections that transcend technological ones.

ผลงานทั้งหมดถูกคัดสรรโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 หัวเรื่อง อะไรอะไรในห้อง” นำเสนอวัตถุสิ่งของที่อยู่ในบ้านและความรู้สึกถึงที่ทางของมัน การจัดวางและการหมุนเวียน โดยมองไปให้ไกลกว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุต่างๆ ศิลปินได้ขยับให้พรมแดนความรู้สึกเพื่อห้อมล้อมความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสิ่งของกับผู้คน และระหว่างวัตถุกับสังคม กับสิ่งอื่นอื่น” สะท้อนมุมมองทั้งทางกายภาพและทางจิตใจของบ้านในฐานะพื้นที่ปลอดภัยที่ได้รับอิทธิพลจากการแทรกแซง และบุกรุกจากสิ่งอื่น ๆ สิ่งที่เราร่วมใช้เวลากับพื้นที่ในทุก ๆ วันกับสิ่งเหล่านั้น ทั้งคนรัก สัตว์ พืช หุ่นยนต์ แขกผู้มาเยี่ยมเยียน และผู้รุกราน ที่ต่างกลายมาเป็นหัวใจของเรื่องราว และเรื่องแต่งในผลงานเหล่านี้ บ้านบ้านต่างกัน เล่าเรื่องผ่านรูปแบบทางเลือกของการอาศัยอยู่ร่วมกันที่ต่างไปจากรูปแบบชุมชนหรือเพื่อนบ้านตามแบบจารีตเดิม ผลงานเหล่านี้เสนอภาพความเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมที่ประสบโดยชุมชนในพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป ต่างยุคสมัย ต่างรูปแบบ พร้อมกับการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการปรับวิถีชีวิตด้วยวิธีในแบบฉบับของตนเอง บ้านแบบเหนือเหนือ มุ่งประเด็นไปที่บ้านที่เหนือกว่าความเป็นบ้าน, อาทิ การเชื่อมโยงทุกมิติของพื้นที่ภายในบ้านของเรา มันเผยให้เห็นรูปแบบอันหลากหลายของจินตนาการเหนือธรรมชาติ รวมไปถึงบ้านที่เชื่อมต่อกับโลกที่เรามองเห็น ไปจนถึงความสัมพันธ์กับโลกทางจิตใจและโลกทางจิตวิญญาณที่อยู่เหนือไปกว่าเทคโนโลยAll videos in the screening program are available via Watch and Chill, a free subscription-based art streaming platform (https://watchandchill.kr/).  The Watch and Chill streaming service will continue through to February 2022, while the physical exhibition will travel to M+ Hong Kong in January 2022. 

SCHEDULE

ผลงานทั้งหมดในการจัดฉายครั้งนี้สามารถรับชมได้ผ่านทางเวปไซด์วอทช์แอนด์ชิล (https://watchandchill.kr/) แพลทฟอร์มบริการสตรีมผลงานศิลปะแบบลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับชม ซึ่งจะให้บริการถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยที่นิทรรศการจะหมุนเวียนไปจัดแสดง ณ เอ็มพลัส ฮ่องกง ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

The design of the outdoor cinema at MAIIAM had been done by Pommball studio, Chiang Mai. It was inspired by the Watch and Chill exhibition at MMCA, which was the one that initiated the project in which Farming Architecture designed the layout of the exhibition, as well as the structure housing it.

โรงภาพยนตร์กลางแจ้ง ณ ใหม่เอี่ยม ถูกออกแบบโดย ปอมบอลสตูดิโอ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทรรศการ วอทช์แอนด์ชิล ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี โซล ซึ่งเป็นองค์กรที่ริเริ่มโครงการนี้ โดยมี Farming Architecture เป็นผู้ออกแบบโครงสร้างและรูปแบบนิทรรศการ 

Curated by Jihoi Lee, Joselina Cruz, Kittima Chareeprasit and Silke Schmickl

คัดสรรโดย จีฮเว ลี, โจเซลินา ครูซ, กิตติมา จารีประสิทธิ์ และ ซิลเคอ ชมิคค์

News and Events

Watch and Chill at MAIIAM

MAIIAM Contemporary Art Museum welcomes you to come and see the film-screening exhibition Watch and Chill: Streaming Art to Your Homes.

News and Events

Unfolding Kafka Festival 2019

KAFKA ZOO
26 October – 24 November / Chiang Mai
MAIIAM Contemporary Art Museum

Back to
News and Events

Back to top